Euroclim - Denk mee aan onze volgende generaties.

Hoe verkleinen we de ecologische voetafdruk met Euroclim?

Het doel van Euroclim is om de voetafdruk op het milieu per geproduceerde liter melk of kilogram vlees te verkleinen – zonder verlies van prestatie en zonder extra kosten voor de veehouder.


Meer informatie?

Contacteer ons via info@dumoulin.eu.

Euroclim - Denk mee aan onze volgende generaties.

Hoe verkleinen we de ecologische voetafdruk met Euroclim?
  • Verminderde methaan & CO2-uitstoot

Naast de sterk verminderde methaanuitstoot heeft het Euroclim-veevoeder ook een invloed op de koolstofuitstoot. Doordat er bij dit veevoeder enkel gebruik wordt gemaakt van 100% Europese grondstoffen is Dumoulin niet afhankelijk van milieubelastende lange-afstand transport. Zo maken we enkel gebruik van korte transporten en verminderen we de koolstofuitstoot.

  • Grondstoffen met een lage food-concurrentie

Er is onderzocht welke grondstoffen onder de categorie feed beter kunnen ingezet worden voor de productie van vlees om de grondstoffen in de categorie food zo veel mogelijk te beperken. Zo worden meer dan 80% van de grondstoffen in het Euroclim gamma afkomstig van nevenstromen, zoals circulaire economie: bv tarwezemelen, restproduct van tarwebloem. Dit zijn producten die door de mens niet geconsumeerd kunnen worden. Hierdoor worden voor Euroclim voeders 3 keer minder grondstoffen nodig die gebruikt zouden kunnen worden voor humane voeding.

  • GGO-vrije grondstoffen

Het grote voordeel van 100% Europese grondstoffen is dat alle grondstoffen niet genetisch gemodificeerd zijn (GGO-vrij). Dit kan niet gezegd worden van vb. de soja die geïmporteerd wordt vanuit Latijns Amerika. Doordat de grondstoffen niet uit Latijns Amerika komen draagt dit ook bij tegen de ontbossing van het Amazonewoud.

Positief imago van de veeteelt

Een belangrijke kanttekening is dat de Vlaamse vleesveesector zich nu reeds jaarlijks inzet voor het klimaat en het milieu. De vleesveesector is verantwoordelijk voor ‘maar’ 4% van de totale broeikasuitstoot in Vlaanderen. In vergelijking met andere sectoren is dat niet slecht: de industrie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 28% van de totale broeikasuitstoot, de energiesector voor 22%, de transportsector voor 19% en een gemiddeld gezin voor 14%. Maar dat neemt niet weg dat we altijd beter kunnen doen en hier ook zullen voor blijven ijveren.

Hoe speelt de veeteelt dan een rol in de broeikastuitstoot?

Methaan is één van de broeikasgassen die een impact heeft op het milieu, samen met onder andere C02. De veehouderij is één van de belangrijkste producenten van methaan, want bij het verteringsproces bij koeien wordt er methaan geproduceerd die de koe verlaat via boeren en scheten. Boeren en scheten die methaan in de atmosfeer sturen en waardoor de veeteelt dus bijdraagt aan de broeikasuitstoot. Daarbij is methaan ook 25 keer schadelijker dan CO2 en zullen oplossingen die bijdragen tot een verlaging van de methaanemissie een groter effect hebben op het milieu.

Euroclim draagt bij tot de verlaging van methaanemissie

Euroclim-label doet de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% afnemen en bij melkvee tot 10%. Dit veevoeder is door eigen R&D ontwikkeld en kan een significante bijdrage leveren aan het verkleinen van de Belgische ecologische voetafdruk. Indien alle vlees- en melkkoeien in België dit Euroclim-voeder zouden eten, kunnen we een aanzienlijke impact hebben op de totale CO2-uitstoot van België. We zouden op die manier namelijk 225.000 ton C02-equivalent uit de lucht halen, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 130.000 auto’s. Bovendien zouden we 5% bijdragen aan de totale reductie van CO2-uitstoot binnen de landbouw volgens de Kyoto-norm.

Duurzamer vlees en zuivelproducten met rendement verzekerd

Wij gaan samen met onze boeren voor een positief, waarheidsgetrouw imago van de veeteelt. Dat wilt zeggen met respect voor het rendement van onze lokale boeren, respect voor dierenwelzijn en aandacht voor duurzame, lange-termijn oplossingen.

Het doel van Euroclim is om de voetafdruk op het milieu per geproduceerde liter melk of kilogram vlees te verkleinen – zonder verlies van prestatie en zonder extra kosten voor de veehouder.


Meer informatie?

Contacteer ons via info@dumoulin.eu.

Brochure Euroclim
pdf, 2.82MB
Download
Brochure Euroclim
Download

aanbevolen producten

BIO

Dumoulin ontwikkelt al meer dan 20 jaar biologische voedingsconcepten, aangepast aan al uw productiebehoeften en doelstellingen.

Omega-3

We bieden ook voedingsoplossingen met een positieve impact voor de gezondheid van dier én mens, via onze dierlijke afgeleide producten (vlees, melk, eieren ...).

VLOG

Dumoulin is de eerste producent in België die al sinds het najaar van 2016 over een gecertificeerde productiesite voor VLOG voeders beschikt.

Dumoulin BV
Spinnerijstraat 119 - 8500 Kortrijk (België)
BTW BE 0429.887.073
RPR Gent, afdeling Kortrijk
info@dumoulin.eu

Dumoulin SRL
Rue Bourie 18 - 5300 Andenne (België)
BTW BE 0449.730.404
RPR Luik, afdeling Namen
info@dumoulin.eu

Wil jij nieuwtjes en advies ontvangen die aansluiten bij wat jóu interesseert? Doen we graag voor je!