VOORSTELLING

Waar staat de groep Dumoulin voor?

 • 3 productiesites in België: Andenne, Kortrijk en Homburg

 • Omzet in 2014: 200 miljoen euro

 • Productie: 510.000 ton in 2014

 • Export naar de buurlanden en wereldwijd: 35%

1. Organisatie

Onze organisatie is ingedeeld per diergroep, zodat we onze expertise ten volle kunnen
ontwikkelen: melkvee, vleesvee, varkens, kleine herkauwers, konijnen, pluimvee en paarden.

2. Kwaliteit

Wij werken volgens de Feed Chain Alliance-norm: we omschrijven nauwkeurig onze vereisten voor elke grondstof en voeren een strikt controleprotocol uit vooraleer de grondstoffen worden afgeladen.

Alle goederen worden geanalyseerd en de stalen worden gedurende zes maanden bewaard. Elk jaar nemen we meer dan 100.000 stalen van grondstoffen en afgewerkte producten. Dat is onze garantie voor ons streven naar kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid.

Tot slot werd ook een strikt protocol ingevoerd voor de veiligheid van het EquiFirst-
paardengamma.

3. Milieu

De bescherming van het leefmilieu maakt integraal deel uit van onze missie:

 • Onze voederconcepten respecteren het voedingsevenwicht van de dieren en hun
  welzijn
  .

 • Wij verkleinen voortdurend onze CO2-uitstoot door te kiezen voor binnenscheepvaart en lokale grondstoffen. We investeren ook in energiebesparingen (warmtekrachtkoppeling met gas ...).

 • We streven voortdurend naar eiwitefficiëntie in het rantsoen (minder uitstoot van
  stikstof).

 • We produceren voeders met een laag fosforgehalte (minder lozing in het grondwater).

 • Tot slot hebben wij ervoor gekozen om ons R&D-beleid te richten op de Europese
  eiwitten
  .

Dumoulin verbindt zich ertoe zijn energie-efficiëntie te verhogen en CO2-uitstoot te verlagen door zich onder andere aan te sluiten bij de Beleidsovereenkomst Energie/CO2 van FEVIA Wallonië.

4. Menselijke gezondheid

Ook de menselijke gezondheid verliezen wij niet uit het oog maar bieden ook voedingsoplossingen met een positieve impact voor de gezondheid van dier én mens, via onze dierlijke afgeleide producten (vlees, melk, eieren ...).

5. Logistiek

Wij kunnen rekenen op een sterk logistiek netwerk.

Dumoulin BV
Spinnerijstraat 119 - 8500 Kortrijk (België)
BTW BE 0429.887.073
RPR Gent, afdeling Kortrijk
info@dumoulin.eu

Dumoulin SRL
Rue Bourie 18 - 5300 Andenne (België)
BTW BE 0449.730.404
RPR Luik, afdeling Namen
info@dumoulin.eu