Hittestress bij vleesvee

Wat zijn de gevolgen van hittestress? Wat kan u als veehouder doen? Welke opvolging dien je nog uit te voeren na de periode van hittestress?

Voeradviezen tijdens periodes van hittestress

Rantsoen

 • Verminder het krachtvoer in deze periode met minimaal 1 à 2 kg tot zelfs niets bij zeer hoge temperaturen;

 • Zorg tijdelijk voor meer structuur; 

 • Verlaag het aandeel zetmeel; 

 • Verhoog het aandeel DVE en bestendige vetten.

Welke additieven uit ons assortiment zijn tijdens deze periode efficiënt om de gevolgen van hittestress te beperken? 

 • Natriumbicarbonaat aan 150 - 200 gram per dier/dag;

 • Pensbuffers op basis van gisten zoals Bovimin Levure aan 100 gram per dier/dag en Sublime Acid aan 175 gram per dier/dag;

 • Ondersteun de dieren met (extra) vitaminen en mineralen voor een goede weerstand zoals Sublime OG.

Hittestress bij vleesvee

Wat zijn de gevolgen van hittestress? Wat kan u als veehouder doen? Welke opvolging dien je nog uit te voeren na de periode van hittestress?

Bij vleesvee zijn vooral de dieren die zich in de afmestfase bevinden het meest gevoelig aan de gevolgen van hittestress

Als veehouder kan je de ernst van de hittestress opvolgen op basis van de THI-index (Temperatuur –Humiditeit). Deze index geeft de zone aan waarin het rund zich bevindt op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid. Bij een THI-index vanaf 68 spreken we van de drempelwaarde voor het optreden van hittestress.ndex vanaf 68 spreken we van de drempelwaarde voor het optreden van hittestress. 

Wat zijn de gevolgen van hittestress? 

 • Stress bij de dieren, 

 • Snellere ademhalingsfrequentie van 48 naar 100 ademhalingen/minuut,

 • Stijging lichaamstemperatuur van 38,5°C naar 40°C, 

 • Daling voederopname, daling herkauwactiviteit,

 • Minder speekselvorming en daardoor minder pensbufferingpensbuffering, 

 • Pensverzuring,

 • Daling van de immuniteit en daardoor vatbare dieren, 

 • Sterfte.

Wat kan u als veehouder doen? 

Omgeving

 • Op tijd ventileren, dus voor THI-index = + 68

  - maximaal natuurlijk ventillerenventilleren,

  - ventilatoren plaatsen (zie VHP folder). 

 • Extra koeling waar mogelijk,

 • Geïsoleerde stal,

 • Voorzie schaduwplaatsen op de weide,

 • Voldoende plaats aan het voederhek voorzien,

 • Voldoende vaak uitmesten,

 • Drijf de dieren zo weinig mogelijk bij elkaar,

 • Besproeien/vernevelen met water. 

Voermanagement

 • Voer vers voeder, 

 • Accepteer meer restvoer, 

 • Verwijder restvoer, 

 • Zorg voor voldoende fris water, de wateropname stijgt met 40 % bij warme dagen! 

  - Weidedrinkbakken,

  - Extra waterkuip aan het voerhek voorzien,

 • Broei aan het voerhek vermijden:

  - Bij voorkeur 2 x daags voederen: s’avonds of s’morgens vroeg voederen, 

  - Voorkom broei in de ruwvoedervoorraad door smallere en lagere zomerkuilen, 

  - Indien nodig een broeiremmer toevoegen.

Welke opvolging dien je nog uit te voeren na de periode van hittestress? 

 • De periode direct na de hittestress is ook nog een risicoperiode voor het rund. De dieren eten terug meer, maar hebben door een te lage her- kauwactiviteit van de voorbije dagen te weinig buffer in de pens en het risico op (sub)klinische acidose neemt dan toe. Het is belangrijk om dan nog een paar dagen met ondersteunende pensbuffers verder te werken. 

 • Ook is het af te raden om runderen in deze periode te slachten wegens een verhoogde kans op oxidatieve stress en de invloed op de karkaskwaliteit.

Voeradviezen tijdens periodes van hittestress

Rantsoen

 • Verminder het krachtvoer in deze periode met minimaal 1 à 2 kg tot zelfs niets bij zeer hoge temperaturen;

 • Zorg tijdelijk voor meer structuur; 

 • Verlaag het aandeel zetmeel; 

 • Verhoog het aandeel DVE en bestendige vetten.

Welke additieven uit ons assortiment zijn tijdens deze periode efficiënt om de gevolgen van hittestress te beperken? 

 • Natriumbicarbonaat aan 150 - 200 gram per dier/dag;

 • Pensbuffers op basis van gisten zoals Bovimin Levure aan 100 gram per dier/dag en Sublime Acid aan 175 gram per dier/dag;

 • Ondersteun de dieren met (extra) vitaminen en mineralen voor een goede weerstand zoals Sublime OG.

Dumoulin BV
Spinnerijstraat 119 - 8500 Kortrijk (België)
BTW BE 0429.887.073
RPR Gent, afdeling Kortrijk
info@dumoulin.eu

Dumoulin SRL
Rue Bourie 18 - 5300 Andenne (België)
BTW BE 0449.730.404
RPR Luik, afdeling Namen
info@dumoulin.eu

Möchten Sie Tipps und Ratschläge erhalten, die Ihren Interessen entsprechen? Wir erledigen das gerne für Sie!