Mentions légales

Deze site is eigendom van
DUMOULIN SA
rue Bourie 18
B-5300 Seilles
Belgïe

E-mail : info@dumoulin.eu
Tel.: 00 32 (0) 85/82 52 01

BTW: BE 0449.730.404

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van DUMOULIN zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Inhoud
Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over DUMOULIN.

De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. DUMOULIN sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden, alsmede voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. DUMOULIN is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze DUMOULIN-website.

Noch DUMOULIN, noch de staf of medewerkers van DUMOULIN zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

DUMOULIN neemt absoluut geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites, waarop u via een link op de DUMOULIN-site terechtkomt.

DUMOUIN kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van DUMOULIN of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is DUMOULIN hetzij rechthebbende hetzij licentienemer.

Zonder toestemming van DUMOULIN is het niet toegestaan een link naar deze site te leggen of ze ter beschikking te stellen op een netwerk.

Persoonlijke informatie
De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door DUMOULIN aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling ervan. De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en uw individuele gegevens worden nooit aan derden buiten DUMOULIN ter beschikking gesteld.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens die in het adressenbestand van Dumoulin opgenomen zijn in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Het volstaat om een mailtje met vermelding van uw gegevens te sturen naar info@dumoulin.eu.

Akkoord
Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze mentions légales.

Terug

Marktprijzen

Varkens, graangewassen, pluimvee, melk, eieren, volg de noteringen

De noteringen bekijken

Een bestelling plaatsen?

Bestellen

Blijf op de hoogte!

Visual CAPTCHA