Voorstelling

De groep Dumoulin staat voor :

  • 3 productiesites in België: Andenne, Kortrijk en Hombourg.
  • Omzet in 2014: 200 miljoen EUR
  • Productie: 510.000 ton in 2014
  • Export over heel de wereld : 35%

1. Organisatie

We delen onze organisatie in per diergroep om een maximale service te garanderen:

runderen, varkens, konijnen schapen, geiten, puimvee en paarden.


2. Kwaliteit

Als onze productiesites volgen de normen van de Feed Chain Alliance.  Alle grondstoffen moeten voldoen aan de eisen via een strikt protocol.

Er worden stalen genomen van alle grondstoffen en 6 maanden bewaard.

Elk jaar nemen we meer dan 10.000 stalen van grondstoffen en afgewerkte producten, om een perfecte traceerbaarheid, kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen.

Ook voor het EquiFirst-gamma voor paarden hebben we een strikt protocol ingevoerd.

    

3. Milieu

Ook het milieu is een belangrijk aspect in onze missie :
  • Onze voederconcepten nemen het voedingsevenwicht en het welzijn van de dieren in acht.
  • Dankzij meer aanvoer via binnenschepen en grondstoffen lokaal aan te kopen reduceren we de CO2 uitstoot.  We investeren ook in energiebesparing (warmtekrachtkoppeling met gas,…)
  • We streven naar een betere eiwit-efficiëntie in het rantsoen (minder uitstoot van stikstof)
  • We produceren laag-fosforvoeders (minder uitspoeling naar het grondwater)
  • Ten slotte richt onze R&D zich op de Europese eiwitten.

Door zich aan te sluiten bij het Sectorakkoord Energie/CO2 van FEVIA Wallonië, verbindt Dumoulin zich ertoe zijn energie-efficiëntie te vergroten en zijn CO2 uitstoot te verminderen. LEES ONZE VERBINTENIS  

4. Menselijke gezondheid

Met het “Equilibrium”-concept draagt Dumoulin zijn steentje bij tot het verbeteren van de gezondheid van de mensen.

 


5. Logistiek

We steunen op een sterke logistiek team.

 

Marktprijzen

Varkens, graangewassen, pluimvee, melk, eieren, volg de noteringen

De noteringen bekijken

Een bestelling plaatsen?

Bestellen

Blijf op de hoogte!

Visual CAPTCHA